رند


February 11, 2005

افق را ببین

ماهرخ خانم اورکاتی

دختر ایرونی

فعلا این عکس را داشته باشید تا از کلاس برگردم.

ماه خورشیدنمایش ز پس پرده‌ی زلف
آفتابی‌است که در پیش سحابی دارد
پس نوشت: در اورکات مشغول ماجراجویی بودم که به این عکس برخوردم. و ناگهان به یاد خواب دیشب‌ام افتادم که خواب می‌دیدم دوباره می‌خواهم به مدرسه برگردم و صبح شده و هنوز تصمیم نگرفته‌ام که چه بپوشم و به هر نوع آرایشی که فکر می‌کنم از ترس مدیر پشیمان می‌شوم، اما به هرحال همان‌طور که به دانشگاه عزیزم می‌رفتم لباس می‌پوشم و می‌روم. حالا حتما می‌پرسید چه ربطی دارد؟ ربط دارد!
از روزی که به این خراب شده‌ی لندن آمده‌ام دست و دلم به خوب پوشیدن و آرایش کردن نمی‌رود. عجله نکنید! از اثرات ازدواج نیست ... یک دلیل ساده‌ی احمقانه‌ی حرص دهنده دارد: این انگلیسی‌های شلخته نه آرایش می‌کنند و نه اصلا به لباس‌شان اهمیت می‌دهند. هر وقت ذره‌ای پای آینه وقت صرف کرده‌ام بعد از نشستن در قطار یا اتوبوس پشیمان شده‌ام. اینجا مشکلات کمتر از ایران نیست اما خوبی‌اش این است که کمتر پیدا می‌شوند کسانی که بخواهند مزاحم شوند و حرفی بزنند اما طوری نگاه‌ات می‌کنند انگار از اورانوس آمده باشی!
صبح که این عکس را دیدم نکته‌ی دیگری هم توجه‌ام را جلب کرد. دختران ایرانی حقیقتا زیباتر از این سفیدبرفی‌های اروپایی هستند. آدم دلش باز می‌شود با نگاه کردن به چهره‌های زیبای شرقی‌شان. خلاصه دردسرتان ندهم. دلم برای این چهره‌های زیبا و شاد که در زیر هزار پوشش و حجاب نمی‌توانی زیبایی و جذابیت‌شان را نهان کنی تنگ شده.
مطالب مرتبط:
این بهشت دلگیر از سیبستان